Business is the art of handmade solutions


Business is the art of handmade solutions

Zarządzanie energią załogi i nastrojami pracowniczymi 
Zarządzanie plotką 
Human due-diligence
Restrukturyzacja szpitali i placówek zdrowotnych  
Łączenie biznesów: Ludzi, produktów, know-how, inwestorów, podwykonawców  
Zarzadzania energią załogi i nastrojami pracowniczymi
Obszary zagrożenia dla celów strategicznych i Bottom Line Twojej organizacji
Wydobycie i uwolnienie ukrytego potencjału tkwiącego w każdej organizacji, Twojej też! 
Nieoszlifowane Diamenty i Wielcy Udawacze, też w każdej organizacji
Pięta Achillesowa, chcesz ją odkryć? Bo też ją masz. 
Wspieranie w znajdowaniu partnerów biznesowych poza granicami własnego rynku 
Transgranicznego łączenia biznesów i know-how
Negocjacji wielokulturowych 
Restrukturyzacji przedsiębiorstw po fuzjach i przejęciach: M&A, JV, Alianse Strategiczne   
Mediacji ze związkami zawodowymi, shop i top-floor
Zażegnywania kryzysów, redukcji niezadowolenia i absencji chorobowej  
Zwolnień masowych
Bike tour
Horse tour
Jeep tour
Sightseeing tour
Climate
Public Transport
Internet
Money

Contacts

Climate
Public Transport
Money
Business
Money
Climate
Public Transport
Internet
Money
Climate
Public Transport
Internet
Money

“Culture eats strategy for breakfast!"

“If you don t take care of internal, external will take care of it ́ ”

“Attitude is a little thing that makes a lot of difference”

“Today’s rumor may become tomorrow’s fact”